เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

  • Post last modified:April 22, 2024

🔥ด่วนจร้า...

📈📊ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มศก. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการปกติ)

🏠จัดการเรียนการสอน วันเสาร์-อาทิตย์ 🤹‍♀️จำนวนรับ: 5 คน

🎯สิทธิ์ประโยชน์: หากได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษามีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุน
    • ทุนสนับสนุนค่าเทอม ๆ ละ 10,000 ไม่เกิน 2 ปี
    • ทุนผู้ช่วยนักวิจัย เทอมละ 60,000 บาท ไม่เกิน 2 ปี

🎯สนใจสมัครที่ www.graduate.su.ac.th

☎️สอบถามรายละเอียด
    • คุณนงลักษณ์ เอี๊ยวเจริญ โทร.034-147016 ต่อ 207501
    • Facebook: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

#AppliedStatSCSU #สถิติประยุกต์ศิลปากร #สถิติศิลปากร #STATSCSU