🎉📸 ภาพกิจกรรมความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจในงานวันเด็กแห่งชาติ! 🌈✨

  • Post last modified:April 20, 2024

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมงานในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 ในวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดที่คณะวิทยาศาสตร์ของเรา

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้! 🙏🤗 บรรยากาศร่าเริงและการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน 📸🎈

#วันเด็กแห่งชาติ #มหาวิทยาลัยเด็ก #สาขาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล #STATSCSU