โครงการ “กองทรัพย์สัญจร: เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

  • Post last modified:April 23, 2024

⌚️วันที่ 22 ธ.ค. 2566

🔥ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “กองทรัพย์สัญจร: เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
💛ขอขอบคุณวิทยากรจากกองทรัพยกรมนุษย์ มศก คุณนฤมล ธรรมานอก และ คุณกิจสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ์ พร้อมอาจารย์ผู้ประสานงานด้วยครับ 👏